Venstres folkevalgte i Skien

Skien Venstre har etter kommunevalget 2011 varaordfører, 3 bystyrerepresentanter, 2 repr. i formannskapet, og 7 representanter i hovedutvalgene i Skien!
Dette er resultatet etter forhandlinger mellom Ap, SV, Sp og Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Varaordfører:
Geir Arild Tønnessen

I formannskapet:
Geir Arild Tønnessen
Signy Gjærum
Vara: Kenneth Berg

I bystyret:
Geir Arild Tønnessen
Kenneth Berg
Signy Gjærum

1. vara er Siri Svenkerud (utmeldt av Skien Venstre, uavhengig)
2. vara er Atle Rui
3. vara er Sidsel Devik
4. vara er Tore Anton Angeltveit Svanes
5. vara er Susanne Rimestad

Hovedutvalgene:
Hovedutvalget for teknisk sektor: (HOTS)
Atle Rui
Signy Gjærum (nestleder)

Nestleder av Hovedutvalget for Næring, kultur og Miljø: (HOUK)
Kenneth Berg

Hovedutvalget for oppvekst: (HOOP)
Susanne Rimestad
Tore Anton Angeltveit Svanes

Hovedutvalget for helse og velferd: (HOHV)
Sidsel Devik

Hovedutvalget for arbeid og likestilling: (ADLU)
Lars Solbakken

Fast medlem Kontrollutvalget:
Torunn Natvik Hoen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**