Vakker sørlandsby og moderne universitetsby

Sentrumsplanen: Det er bra at Grimstad kommer til å vokse og at mange ønsker å bo nær sentrum. Det skaper en by med mer folkeliv. Men skjer denne utviklingen uten styring, kan Grimstad miste mange av sine tradisjonsrike kvaliteter. Venstre foreslår tre prinsipper for å gjøre det mulig å bevare den den vakre sørlandsbyen samtidig som vi utvikler en attraktiv og moderne universitetsby:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstre vil slå ring om gamlebyen

Venstre vil slå ring om gamlebyen

1) Dele sentrum inn i “gamlebyen” og “nybyen”
Akkurat hvor grensene skal gå, vil vi gjerne høre din mening om før vi bestemmer oss. Men retningslinjene for de to delene av sentrum bør være forskjellige:
– I gamlebyen skal hovedvekten ligge på bevaring. Utbygging og modernisering bare etter strenge retningslinjer.
– I nybyen skal vi være mer åpne for utvikling og fortetting. I stilvalg skal en stå friere i nybyen, men estetikk skal selvfølgelig være viktig her også.
– I grenseområdet mellom nyby og gamleby skal det legges spesiell vekt på samspillet med den gamle bebyggelsen. Et hotell på Torskeholmen får ikke stenge for gamle Grimstad sett fra sjøen. Et bibliotek på rutebilstasjonen må gjerne ha et moderne uttrykk, men det må være gjennomført med respekt for omgivelsene.
– Vi trenger et faglig sammensatt og rådgivende estetikkutvalg for å bidra til de gode diskusjonene om byens utvikling.

2) De fineste plassene skal være for folk flest, ikke for biler og busser
Venstre vil ha bilene bort fra Shell-brygga og Torvet, og bussene bort fra Rutebilstasjonen. Disse flotte områdene bør bli byens folkelige møteplasser. Shell-brygga kan brukes til rekreasjon, serveringsarealer og byens festivaler. Et bibliotek på Rutebilstasjonen skaper en sjønær, ikke-kommersiell møteplass som kan brukes året rundt.
– For å få til dette, vil Venstre ha fortgang og handlekraft i arbeidet med parkering i fjell, i første omgang i Vardeheia.
– Biblioteksituasjonen i Grimstad er pinlig i dag og umulig i en framtidig universitetsby. Byggingen av bibliotek på Rutebilstasjonen må komme i gang nå, uten å vente på statlig støtte til Ibsen/Hamsun-delen av senteret.

3) Ingen flere inngrep mot heiene som byens profil
Heiene gir Grimstad et særpreg. Utbyggingen i Kirkebakken må være den siste der en endring av heia skjer fullstendig på utbyggernes premisser og der tillatelser blir gitt uten en overordnet diskusjon om heienes betydning for byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**