Årsberetning for Halden Venstre 2006

Årsberetning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Halden 24. januar 2007.

Styret har bestått av:
Geir Helge Sandsmark, leder
Michael Ha, sekretær/nettansvarlig
Eirin Finnanger, kasserer.

I tillegg har gruppeleder Roar Günther Andersen møtt på alle styremøtene

Halden Venstre har i 2006 vært preget av optimistisk aktivitet i kjølvannet av det gode stortingsvalget Venstre gjorde i 2005.

Vi har arrangert tre åpne folkemøter.

Den 23. januar kom Dørum til Høgskolen i Østfolds lokaler på Remmen og snakket om betydningen av kunnskap for teknologi og nyskaping. Her var det innlegg også fra Institutt for Energiteknikk, Høgskolen samt Halden Inkubator. Vi fikk gode presseoppslag etter møtet.

Den 20. april fikk vi besøk av Terje Breivik som snakket om åpenhet og offentlighetsloven. Dette møte ble holdt i båtforeningens lokaler og det var deltakelse fra andre politiske partier og andre. Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og rekeservering.

Den 23. oktober hadde vi igjen besøk av Dørum som snakket om skolepolitikk. Også her var det bred deltakelse fra andre skolepolitikere. Vi fikk oppslag i Halden Dagblad og på Halden nærradio.

Ellers har året vært preget av det forestående kommunevalget. Vi hadde programseminar i øsende regnvær i Budalsvika 21. — 22. oktober. Det er i etterkant utarbeidet et fyldig programutkast for behandling på årsmøtet 2007. Programmet er bygd opp rundt Venstres fire hovedsaker og har i tillegg en del punkter om åpenhet og lokaldemokrati.

Styret har arrangert ni åpne styremøter der den løpende aktiviteten har blitt debattert og behandlet. Samarbeidet med kommunestyrerepresentanten har fungert utmerket og har resultert i forespørsler om oljevernberedskap, skolens innhold samt organisering av havnevirksomheten. Halden Venstre hadde eget forslag til kommunebudsjett for 2007. Til sammen har vi hatt fem skriftlige forespørsler, en muntlig forespørsel og en lovlighetsklage

Halden Venstre har gitt innspill til programmet for fylkestingsvalget samt nominasjonsprosessen for samme. Vi hadde tre utsendinger til fylkets nominasjonsmøte. Lokallagslederen er organisatorisk nestleder i fylkeslaget. Han var også utsending til Venstres landsmøte og Venstres kommunalkonferanse. Sekretæren er leder i Østfold Unge Venstre.

Vi har fått trykket sju leserinnlegg innen skole, åpenhet, budsjettbehandling samt om Halden havn. Våre nettsider blir løpende oppdatert med møteplaner, referater, leserinnlegg og pressemeldinger.

Vi har også fått flere presseoppslag knyttet til folkemøtene samt politisk aktivitet i kommunestyret. Her kan det nevnes at ordføreren litt ufrivillig ga oss ekstra oppmerksomhet ved først å motsette seg at skolens innhold ble satt på kommunestyrets sakskart.

Som det vil gå fram av regnskapet, er lagets inntekter lavere enn utgiftene grunnet aktivitetsnivået. Vi har tæret på kontantbeholdningen og har mindre midler enn ønskelig før kommunevalget 2007. Påtroppende styre bør derfor prøve å skaffe penger til valgkampen fra fylkeslaget og Venstre sentralt. Gaver, som gis innenfor rammen av Venstres regler, mottas med takk.

Som det går fram av ovenstående, har Halden Venstre vært svært aktivt i 2006. Det er spesielt gledelig at nye ansikter har begynt å dukke opp på de åpne styremøtene. Styret tar dette som et tegn på at medlemmenes engasjement er økende. Dette tegner bra ved innledningen til et valgår.

Styret i Halden Venstre, 2006

Geir Helge Sandsmark, leder
Michael Ha, Sekretær
Eirin Finnanger, kasserer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**