Protokoll

Årsmøte på Mac Thors i Halden den 24. Januar kl. 19.30

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede:
Roar Gunther Andersen, Michael Ha, Geir Helge Sandsmark, Josef Lindbäck, Pål Buttingsrud, Eirin Finnanger og Per Magnus Finnanger Sandsmark.

1. Innkalling — godkjent.

2. Konstituering:
Møteleder: Geir Helge Sandsmark
Referent: Michael Ha
Møtet er lovlig satt.

3. Årsberetning — vedtatt.
Kommentar: sendes inn til media/pressen.

4. Regnskap — vedtatt.

5. Vedtekter — vedtatt.

6. Valg av styret 2007:
Geir Helge Sandsmark, leder (gjenvalg)
Eirin Finnanger, kasserer (gjenvalg)
Michael Ha, sekretær (gjenvalg)
Pål Buttingsrud, styremedlem
Valgkommitee: Roar Gunther Andersen og Per Magnus Finnanger Sandsmark
Revisorer: Roar Gunther Andersen og Josef Lindbäck

7. Program for kommunestyreperioden 2007-2011 – vedtatt.
Program er en god plattform for kommunevalget.

8. Nominasjon for kommunestyrevalget 2007 — Endret liste vedtatt.

9. Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet:
Pål, Roar og Per Magnus. Geir Helge som vara.
Trenger tre overnattingsplasser.

10. Uttalelser —
1. “Renovasjon” — vedtatt med endring.
2. “Fri juridisk rådgivning” — vedtatt.
3. “En kommune for åpenhet” -vedtatt med endring.
4. “Mijø trenger støttespiller”-vedtatt med endring.

Det oppfordres til styret å publisere årsberetning og vedtatte uttalelser for å profilere Venstres poltikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**