Referat fra møte i Halden Venstre 09. jan. 2007

1. lokallagsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Til stede:
Roar Günther Andersen, Michael Ha, Geir Helge Sandsmark, Eirin Finnanger, Pål Buttingsrud og Josef Lindberg

Saker:

1. Referat fra forrige møte. Godkjent.

2. Nominasjonsprosess — har ei liste med 23 personer.

3. Plan for årsmøtet. Innkomne forslag —
Uttalelse for globalisering, åpenhet, søppel tømming, en timers gratis advokatbistand.

4. Hjemmesidene — Klar. Felles ansvar for å fylle inn meningsfylt informasjon.

5. Program for kommunevalget, gjennomgang av utkastet før utsendelse til medlemmene — Gikk igjennom omforent utkastet.

6. Kommunestyremøter våren 2007 — Foreligger ingen møteplan for våren 2007 enda.

7. Eventuelt —
Neste lokallagsmøte den 13. feb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**