Folkevalgte

Røyken Venstres folkevalgte perioden 2003 – 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Lasse Thue
Varaordfører 2003-2007
Kommunestyrerepresentant 2003-2007
Formannskapsrepresentant 2003-2007

Mona Haug
Kontrollkomitémedlem 2003-2007

Arne Vadseth
Marit Kolbræk
Mona Haug
Vara til kommunestyret 2003-2007

Marit Kolbræk
Kulturpris- og kulturstipend komiteen; medlem 2003-2007

Anne Sofie Hjelmeland
Oslofjordens friluftsråd, en av tre rådsmedlemmer 2003-2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**