Kontaktinfo – Søndre Nordstrand Venstre

Bydelsstyret og lokale folkevalgte for Venstre i Søndre Nordstrand bydel

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bydelsstyret

Leder
Kyrre Alvær
Granebakken 25
1284 Oslo
Mobil 906 55 149

Nestleder
Jarle Lind-Nilsen

Styremedlemmer
John Bjørnøy
Regina Amanaborg

BU-medlem

John Bjørnøy portrett

Foto: Reidar Lerdal

John Bjørnøy
Nyjordeveien 42
1275 OSLO
Mobil: 48 48 80 02
E-post: [email protected]

Varamedlem
Regina Amanaborg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**