Strendene på Yxney

Ifølge Sandefjords blad er strendene på vestsiden av Yxney utilgjengelige fordi de er private. Det er feil. Det er enkelt å finne fram – helt lovlig. Vi hjelper deg med kart og beskrivelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De fleste av oss er vant til å følge den merkede stien via Truberstranda og Strandsvik når vi går tur på Yxney. Ved å ta i bruk veier og stier på den privateide delen av området får du mer varierte turmuligheter.

I kartet nedenfor har vi tegnet inn et utvalg av stier (stiplete linjer) som supplerer den merkede stien til Tønsberg Tønne og Ertsvika.

Heltrukket sort linje viser den merkede stien som i hovedsak går over kommunal eiendom og på den privateide av Yxney.
Grønn, stiplet linje viser veier og stier på privat grunn – som ikke er merket. Alle har anledning til å bruke disse stiene (allemannsretten) og med unntak for “fiskerhytta” ved Engebukta er det god avstand til hytter og hus på eiendommen.

Yxney Kart

Det er ikke vanskelig å finne fram – og særlig i perioder med mye nedbør er det bedre å bruke de “grønne” stiene, fordi dette i større grad er drenerte veier.

Vi anbefaler å ta av fra den merkede stien rett før Truberstranda, gå gjennom skogen, deretter på vestsiden av Strandsvikjordet før du følger traktorveien ned til Helle hvor det er en vakker, plantet bjørkeskog.

BjørkeskogYxney

Herfra kan du følge grusveien (som går helt ut til Villa Yxney) til en av de tre traktorveiene som tar av mot øst. De to første er lette å oppdage – begge finner du i bakken ned mot Engebukta (her er det en flott, vestvendt strand med kveldssol).

Engebukta

Den siste gårdsveien går fra Engebukta (rett etter “Fiskerhytta”) og over mot Ertsvika. Den har vært lite brukt og kan være litt vanskeligere å finne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**