Fylkesårsmøte på høygir!

Det var en begeistret forsamling som tok i mot Helge Solum Larsen, leder i Rogaland Venstre og medlem av Venstres prinsipprogramkomite, da han dro i gang fylkesårsmøtet med en inspirert og velformulert innledning om prinsipprogrammet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Vidar Grundetjern

En fullsatt møtesal på Jæren Hotel fikk høre en opplagt fylkesleder som slo fast at prinsipprogrammet ikke bare skulle handle om politikk som det muliges kunst, men også om kunsten å gjøre noe med det som mange anser som umulig.

Helge Solum Larsen viste til de 10 liberale prinsipper som programmet bygger på, og de utfordringer dette gir. Særlig understreket han de moralske aspektene som bør ligge i bunn av det politiske arbeidet. Han advarte mot dobbeltmoral og doble standarder. Videre poengterte han at disse prinsippene må gjelde for alle borgere, alle steder.

Klimautfordringene er ikke bare et stort miljøproblem, konsekvensene vil også i denne sammenheng bli størst for den delen av verden som allerede har det verst. Solum Larsen advarte mot ikke å ta disse utfordringene på alvor, og lovet kamp mot alle krefter som forsøkte å bortforklare eller bagatellisere situasjonen.

Helge Solum Larsen la vekt på at det er statens oppgave å sikre borgernes frihet. Blant annet derfor er det viktig å merke seg at Venstres forståelse av markedsøkonomi er en markedsøkonomi innenfor rammer gitt av politikere som handler på vegne av borgerne.

Etter innledningen fulgte en spennende og engasjerende debatt der flertallet av deltakerne poengterte betydningen av et program som henter sin tradisjon fra flere hundre års historie og har et perspektiv som strekker seg flere hundre år framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**