Statoil hører hjemme i energifylket Rogaland

Rogaland Venstre mener det er viktig at hovedkontor og internasjonal ledelse i et sammenslått Statoil – Hydro ligger i Stavanger regionen. Dette er av stor betydning for energifylket Rogaland, sier Rogaland Venstre i en uttalelse fra fylkesårsmøtet i dag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre – 03. februar 2007:

Statoil hører hjemme i energifylket Rogaland

Rogaland Venstre vil at hovedkontoret og internasjonalavdeling i det sammenslåtte Statoil-Hydro, samles i Stavanger-regionen. Denne saken er av nasjonal betydning for Norge som energinasjon og av stor regional betydning for Rogaland som energifylke og kan ikke avgjøres som en forhandlingsløsning mellom styrene i de to sammenslåtte selskapene.

Et ledende internasjonalt energiselskap må ha en beslutningsdyktig og effektiv ledelse samlet på ett sted og det bør være i oljehovedstaden Stavanger, der også hovedtyngden av de ansatte befinner seg.

Stavanger har gjennom mange år opparbeidet seg en tung posisjon som internasjonal oljehovedstad. Det er derfor viktig at både hovedkontor og internasjonale er lokalisert til Stavanger-regionen også i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**