Liten støtte for EU-forslag i Rogaland Venstre

Fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre behandlet i dag forslaget til nytt prinsipprogram for Venstre. Flertallet i programkomiteen ikke fikk støtte for sitt forslag om en positiv holdning til norsk EU-medlemskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Et klart flertall av fylkesårsmøtets deltakere, 42 mot 11, gikk inn for mindretallets dissens og avviste dermed programkomiteens forslag om å ta inn norsk medlemskap i EU som en del av Venstres prinsipprogram.

Fylkesårsmøtet sluttet seg også til prinsipprogramkomiteens målsetninger innen klima politikken, og forsterket engasjementet ytterligere gjennom offensive mål på kortere sikt.

Det var et engasjert fylkesårsmøte som behandlet forslaget til prinsipprogram og rundt et 30-tall små og store endringsforslag ble behandlet. Bredden i forslagene viste et parti med stor politisk bevissthet og et rikt engasjement.

Samtidig viste forslagene at delegatene deler programkomiteens syn på hvordan prinsipprogrammet bør være. Fylkesårsmøtet i Rogaland Venstre ønsker et kortfattet og tydelig program som gir klare signaler om hvilke liberale prinsipper som ligger i bunn for Venstres politikk og hvilke utfordringer dette gir oss i arbeidet for et liberalt samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**