Styret i Inderøy Venstre

Styret i Inderøy Venstre består av:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Leder: Liv Stornes
Nesssetvn. 311
7670 Inderøy
Mobil: 988 01 063
E-post: [email protected]

Nestleder: Per Flatberg
Øvergata 11
7670 Inderøy
Telefon: 74 15 38 01
Mobil: 905 15 046
E-post: [email protected]

Sekretær: Anne Stornes
Enganv. 14
7670 Inderøy
Telefon: 74 15 55 19
Mobil: 412 06 907
E-post: [email protected]

Kasserer: Toralf Bjelkåsen
Bjørkliv. 66
7670 Inderøy
Telefon: 74 15 45 94
Mobil: 456 07 911
E-post: [email protected]

Styremedlem: Øyvind Treider Olsen
Utøyvn. 662
7670 Inderøy
Telefon: 74 15 34 52
Mobil: 932 90 121
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**