En kommune for åpenhet, medvirkning og oversikt

Pressemelding

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Åpne prosesser og oversiktlighet for politiske organer er selve forutsetningen for et virksomt lokaldemokrati. Halden Venstre ønsker en ny og ryddig arbeidsdeling mellom politiske organer og administrasjonen. Dette omfatter gjennomgang av delegeringsreglementet, utvalgsstruktur og ansvarsdeling mellom utvalg, kommunestyre og formannskap. Økon-utvalget skal legges ned. Utvalgene skal fatte vedtak på egne saksfelt og anbefale endelig vedtak for formannskap og kommunestyre. Slik skal kommunens oppgaver løses på en oversiktlig, trygg og forutsigbar måte.

Sammen med endra mer gjennomført presentasjon av informasjon på kommunens nettsider gir dette innbyggerne reell innsikt i den kommunale forvaltningen. Slik kan den enkelte se hvordan beslutninger fattes og status til igangsatte tiltak. Oversiktlighet og åpenhet er også et svært godt virkemiddel mot korrupsjon. Det siste har vi sett beklagelige eksempler på noen steder i Norge.

Uttalelse fra årsmøtet i Halden Venstre 24. januar 2007

Kontaktperson: Geir Helge Sandsmark, leder Halden Venstre, tlf 951 60 369

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**