Vegen vidare!

Torsdag 15. — Fredag 16. mars 2007 inviterar Rogaland Venstre til infrastrukturkonferanse på Quality Airport Hotel, Stavanger. Målgrupper for konferansen er næringsliv, kommunar, fylkeskommunar og medlemmar i politiske parti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Program for seminaret “Vegen vidare”:

Trafikk, kø

Velkomen ved Helge Solum Larsen, leiar i Rogaland Venstre
Debattleiar: Tor Øyvind Skeiseid, dagleg leiar Ryfylke Livsgnist

Torsdag 15. mars:

11.00 Kan Noreg bruke meir pengar på infrastruktur?
Landet fløymer over av ressursar og overskota blir større og større.
Kan Noreg bruke meir midlar på infrastruktur så lenge alle som etterspør arbeid alt er i jobb?

Jan Olav Tryggestad, ass. dir. i Kommunekreditt
Terje Vareberg, konserndirektør i Sparebank 1
Nils Terje Furunes, konsernøkonom i DnB NOR
Olav Kobbeltveit, redaktør i Bergens Tidende

13.45 Å unna andre ein veg
Lokale og regionale slåsskampar hindrar vegutvikling.
Vilje til infrastrukturbygging handlar om å stå saman og finne løysingar i lag med sentrale styresmakter.

Hallgeir Langeland,
transport og kommunikasjonskomiteen

Roald Bergsaker, fylkesordførar i Rogaland
Ingeborg Søyland, ordførar i Forsand kommune
Astrid Farestveit Selsvold, ordførar i Kvam herad

15.30 Kor er kvinnene i norsk infrastrukturdebatt?

Kvinnene er med på dei fleste område, berre ikkje i infrastrukturdebatten.
Kvifor vert det slik, og kva kan gjerast med det?

Torild Skogsholm, direktør i Oslo Sporveier
Terje Fatland, direktør for regional utvikling i Rogaland fylkeskommune
Solfrid Borge, ordførar i Ullensvang herad
Torill Nag, konserndirektør i Fokus Bank

17.15 Korleis påverkar infrastrukturbygginga busetting og næringsutvikling?
Inntrykket er at Vestlandet går som det grin, men det gjeld berre kyststripa.
Så korleis kan me spreie godene?

Geir Olav Iversen, Adm direktør i Experian Norge
Jon H. Kvalshaug, styreleiar i Atlanterhavstunnnel
Harald H. Løland, prosjektleiar i Ryfylkevegen as
Gunnar Kvassheim, stortingsrepresentant for Rogaland

Fredag 16. mars:

08.30 Vegar åleine løyser ikkje trafikkutfordringane i dei sentral stroka

Korleis kan me få til ei betre styring av vegsituasjonen i og omkring dei store tettstadene?

Eddie Westad, seksjonssjef i Statens vegvesen
Gro Skartveit, tidlegare nestleiar i Rogaland Venstre
Gottfried Heinzerling, forskar (IRIS)
Geir Olav Iversen, adm. dir. i Experian Norge

10.15 Kan IKT redusera behovet for oppgradering av vegar?
Telependling og hjemmekontor skal redde utkantkommunanene.
Men kan ein dataveg erstatte ein av asfalt?

Torill Nag, konserndirektør i Fokus Bank
Arne Kleppa, dagleg leiar i Ryfylke IKS
Torild Skogsholm, direktør i Oslo Sporveier
Ole Vidar Lunde, dagleg leiar i Fitjar Kraftlag

12.15 Kan toget komme til heider og verdighet igjen?
Høgfartstog var lenge ein berre ein luftig idé for frelste.
No er det søt musikk for fleire, men kven får del i det?

Jørg Westermann, dagleg leiar i Norsk Bane
Øyvind Halleraker, stortingsrepresentant for Hordaland
Arne Vinje, ordførar i Vinje
May Britt Vihovde, tidlegare medlem av samferdselskomitéen

Last ned program og påmeldingskjema med informasjon om prisar her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**