Venstre krever konkrete tiltak mot klimatrusselen

Global oppvarming er vår tids største trussel, og det kreves øyeblikkelig handling for å bekjempe den. Troms Venstre er lei de rødgrønnes klimasvik. Derfor krever vi en lokal tiltakspakke som skal føre Troms i front i kampen mot klimaendringene. Troms Venstre vil at Norges klimagassutslipp kan reduseres med minst 50 prosent innen 2030.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Trafikk, vei, kø

Foto: Microsoft

2006 var et dårlig år for norsk klimapolitikk. Med de rødgrønnes ja til forurensende gasskraftverk og nei til grønne sertifikater for fornybar kraftproduksjon, står Norge ved inngangen til 2007 skremmende langt unna Kyoto-protokollens forpliktelser.

2007 må bli året da den politiske klimakampen for alvor tar av i Norge. Men uten offensive lokale løsninger kan vi se langt etter reduksjoner i klimagassutslippene. Vi må bruke fremtidsrettede og attraktive løsninger som inkluderer ny teknologi og gode kommersielle miljøvennlige produkter. Når Regjeringen svikter, må lokalpolitikere ta ansvar. Troms Venstre vil gjøre kampen mot klimaendringer til en sentral sak i lokalvalgskampen.

Uttalelse fra Årsmøtet i Troms Venstre 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**