Den håpløse køen mot Skedsmokorset – kjenner du deg igjen?

Tunnel gjennom Vardeåsen er løsningen — men det må være med kollektivfelt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nå foreligger Statens Veivesens vurdering av alternative løsninger på ny Rv 120 gjennom Skedsmokorset:
Åpen trasé fra Bråtesletta nord for Vardeåsen til E6-Grankrysset
Tunnel gjennom Vardeåsen — mellom Leikvoll og Berger
Gjerdrum Venstre ønsker seg tunnelløsningen, men vi vil at denne skal inneholde kollektivfelt.

En løsning på de håpløse køproblemene på riksvei 120 mot Skedsmokorset er tatt inn i den såkalte “Oslopakke 3”. Spørsmålet blir for det første om løsningen omfatter kollektivfelt slik at bussen som det eneste kollektivmiddel fra Gjerdrum og Nannestad blir et fullverdig alternativ til privatbilen. Gjerdrum Venstre går inn for kollektivfelt fra Ask til Oslo Sentrum.

Det andre spørsmålet blir når den nye veien er klar for bruk. I planen som foreligger i dag tas det sikte på at arbeidet utføres mellom 2018 og 2027. Med de store og økende køproblemene er ikke dette akseptabelt, og Gjerdrum Venstre vil sammen med de andre Venstrelagene på Romerike og våre stortingsrepresentanter arbeide for å få dette fremskyndet. Parallelt med dette vil vi — med utgangspunkt i forslaget fra distrikssjef Nils-Erik Bogsrud av februar i år — arbeide for å få ny fil på E6 fra Berger til Hvam. Kombinert med tiltak for å få kanalisert mer av dagens trafikk fra befolkningen i Skedsmo utenom Skedsmokorset, vil dette bety at vi også i mellomperioden kan få en løsning som er til å leve med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**