Eldst i Norge – yngst i Gjerdrum!

Gjerdrum Venstre ble startet i 2005. Vi byr på fremtidsrettet politikk med et liberalt innhold. Vi er uavhengige av alle organiserte særinteresser og legger størst vekt på det felles beste i politikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Gjerdrum og Venstre har noe til felles
Gjerdrum står for nærhet, gode bo— og levekår, flott natur og fine friluftsmuligheter. Samtidig bor vi midt i et område som byr på spennende fremtidsmuligheter — og med kort vei til en stadig åpnere verden. Disse kvalitetene og verdiene har alltid stått Venstre nær. Så hva er vel da mer naturlig enn at Venstre også endelig er representert i Gjerdrum? Vel, nå er det også et faktum. Og, vi satser på å bli et samlingspunkt for stadig flere Venstre-velgere og sympatisører i tiden fremover.

Siden årets valg er Stortingsvalg — og ikke lokalvalg — så kan vi ikke ha noen direkte innflytelse på politikken i Gjerdrum før om to år. Fordelen er at det gir oss tid til å bygge opp Gjerdrum Venstre, klar til dyst . Det ser vi frem til, og det gleder oss å ønske alle samfunnsengasjerte Gjerdrumsokninger med liberale verdier velkommen til å bli nærmere kjent med Venstre og Gjerdrum Venstre!

Klare prioriteringer for en fremtidsrettet politikk
Allerede nå vil vi gjerne gi en smakebit på hva vi vil satse på i tiden fremover. Vi mener det er viktig med mer nytenkning i politikken og skape en fremtidsrettet politikk.
Dette kan du forvente at Venstre i Gjerdrum vil gi topp prioritet i tiden fremover:

Gode oppvekstvilkår for barn og ungdom. Topp prioritet: Skolen. Vi vil styrke den offentlige skolen — en skole for kunnskap og like muligheter.

Styrking av lokaldemokratiet. Vi vil arbeide for større handlefrihet for kommunen og mindre sentralstyring fra staten. Et klart nei til kommunesammenslåing!

Fremme nyskaping og vekst – og en mer mangfoldig og dynamisk næringsutvikling i Gjerdrum og på Romerike. Vår evne til å skape nye og lønnsomme arbeidsplasser basert på kreativitet, forskning og innovasjon er vår viktigste økonomiske utfordring i tiden fremover.

Fornyelse og forbedring av sosialpolitikken. Vi vil arbeide for reformer som gir mer de som trenger det mest, og som inkluderer de svakeste i aktiv samfunnsdeltakelse.

Gode kommunikasjoner og bedre fremkommelighet i trafikken.

Gjøre mer ut av frilufts-tilbudet i Gjerdrum, og gj›re Gjerdrum til et enda mer attraktivt sted!

Fremtidsrettet politikk med et liberalt innhold

Menneskets egenverdi og muligheter. Venstre hevder alle menneskers likhet i frihet og menneskeverd. Målet med vår politikk er at stadig flere får mulighet til å leve selvbestemte liv – og skape sin egen vei til det gode liv. Vi vil skape et samfunn som åpner flere muligheter for livsutfoldelse – og bekjempe alle former for maktkonsentrasjon, undertrykking og intoleranse.

Et aktivt og fremtidsoptimistisk reformparti. Venstre vil være en drivkraft i samfunnet som helhjertet arbeider for å beskytte og forbedre våre viktigste forutsetninger for å mestre fremtiden:
Rettstaten og demokratiet
En åpen og fri markedsøkonomi
Sosial trygghet
Det sivile samfunnet
Respekten for miljøet

Venstre er uavhengig av særinteresser. Vi trenger en sterk kombinasjon av frihet, ansvar og nytenkning for å mestre fremtiden. Vi må bort fra gruppe-egoismen og særinteressene som hemmer utviklingen, og legge langt mer vekt på det felles beste — lokalt, nasjonalt og internasjonalt!

Bli med i partiet for det kreative og nyskapende Norge — bli med i Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**