Opprett Miljøvernlederstilling i alle norske Kommuner!

Viktige miljøspørsmål i Kommune Norge trenger en uhildet fagperson tilknyttet kommunens administrative ledelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


For å kunne ta riktige politiske beslutninger i spørsmål som vil prege kommunene i lang tid fremover, trenger politikerne miljøvernledere som kan foreta en balansert framstilling av konsekvensene for miljø og helse ved store utbygginger som planlegges i kommunene.

Vefsn Venstre beklager på det sterkeste at Vefsn Kommune ikke prioriterer miljøet når miljøvernlederstillinen står vakant. Vefsn Venstre krever at stillingen snarest blir utlyst. Vedtak fra årsmøte 12.01.2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**