Velpreparerte skiløyper kommer ikke av seg selv

Vi vil bidra til at løypestandarden i Gjerdrumsmarka og Romeriksåsen sikres – og skape lettere tilgang til løypenettet for flere i fremtiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Alle som benytter seg av de fine skimulighetene i Gjerdrumsmarka har mye å takke Gjerdrum idrettslag for. Den store innsatsen som hvert år nedlegges — gjennom frivillig dugnadsarbeid — gjør det mulig for alle oss å nyte våre mange skiturer i vinternaturen. Gjerdrum idrettslag har de siste årene hatt store utgifter på sin løypemaskin — og slitasje og stadig hyppigere skader har til tider gjort det vanskelig å opprettholde løypestandarden.

Gjerdrum Venstre er glad for at idrettslaget nå har fått innvilget mer støtte til utbedring av løypemaskinen. Samtidig foreslår vi for fremtiden følgende:

– Vurdere innkjøp av ny løypemaskin (salg av gammel), og muligheter for støtte fra Kulturdepartementet til innkjøp

– At kommunen og idrettslaget tar et initiativ sammen med grunneierne med sikte på å utbedre skiløypetraséene på de steder som har vist seg å skape skader på løypemaskinen gjentatte ganger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**