Anne-Karin Kjeldset

Anne-Karin Kjeldset er tidligere styremedlem i Grorud Venstre og var 1. kandidat ved bydelsvalget og også kandidat til bystyret i 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Anne-Karin Kjeldset

Foto: Reidar Lerdal

Anne- Karin Kjeldset er engasjert i miljøproblematikk som forurensing, uvettig utbygging, krenkelser av markagrensen, ikke minst i en snarlig nedleggelse av Huken pukkverk.

Hun er også opptatt av etablering av selvstendig politisk og økonomisk handlerom for bydelsutvalgene, samt styrke åpenhet og kontroll med de kommunale prosesser.

Anne-Karin Kjeldset var Grorud Venstres førstekandidat til bydelsutvalget ved valget i 2007. Hun satt i styret i Grorud Venstre til 2008.

Anne Karin Kjeldset
Født i 1932 i Oslo
Bopel på Ammerud siden 1966
To voksne barn, fire barnebarn
Hjemmearbeidende i mange år, med omsorg for barn

Utdannelse:
Sekretær/stenograf, norsk bokmål/nynorsk/engelsk
Examen artium, Sosialskole NKSH

Praksis:
Kommunenes Sentralforbund,
Norges Generalkonsulat, New York,
Northern California Chapter of the American Institute of Architects, San Francisco
Bergersen og Kjeldset Arkitektkontor AS, Oslo
Sosionom, sosialsekretær/-konsulent:
Oslo Kretsfengsel,
Bredtveit Kvinnefengsel
Diverse styre- og tillitsverv
Medlem av domstolsutvalget Borgarting Lagmannsrett

Saker:
Huken er kampsak!

Noen av Anne-Karin Kjeldsets avisinnlegg:
Refleksjoner i en valgkamptid: Huken
Huken
Huken pukkverk – refleksjoner etter et årsskifte
Rasering av grøntområder
Barnehager – kvalitet viktigst
Ikke flytt Ammerud fysioterapi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**