Vestby Venstres liste for lokalvalget i 2007

På endelig nominasjonsmøte 22. mars ble følgende liste nominert:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


1. Guri Haveråen, Son
2. Dag Nielsen, Hvitsten
3. Stig Breistein, Son
4. Erik Røhne, Son
5. Odd Bovim, Vestby Nord

6. Katharina Bramslev, Hølen
7. Svein Gramset, Son
8. Siv Rønstad, Vestby
9. Katharina Heen Crosby, Son
10. Torgeir Vik, Hvitsten
11. Pia Borg, Hvitsten Wanja Sundbakken, Hølen
12. Lisa Karine Ova, Son
13. Jon Stubberud, Son
14. Petter Gabrielsen, Vestby/Pepperstad
15. Sissel Tvedte, Son
16. Tonje Morstad, Hølen
17. Geir Ueland, Hølen
18. Anne Kristine Fronth Stene, Son
19. Torunn Nielsen, Hvitsten
20. Kari-Anne Slettjord, Son
21. Ivar Gudmundsen, Son

De fem førtste på lista er forhåndsprioriterte og blir gitt et stemmetillegg på 25%.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**