Fremtidsrettede skolebygg for alle ?

Kravet om en skole for alle i et universelt utformet skoleanlegg er ikke innfridd ved noen av grunnskolene i Gran Kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av den grunn hadde jeg forventet meg at universell utforming skulle legges til grunn som et
bærende kvalitetsprinsipp ved de økonomiske beregninger for opprustning av skoler og ute områdene ved skolene i Gran Kommune.

På skolestrukturkomiteens møte tirsdag 15.02.07 la konstituert eiendomssjef i Gran Kommune Ragnar Kjørven frem økonomiske beregninger for opprustning av 6 grunnskoler i Gran Kommune.
I disse beregninger var universell utbygging ikke med regnet, foruten tilgang til heis og hendicap toalett.
Universell utbygging er et "problem "skolene/ kommunen pr. dags dato tar tak i når det eventuelt skulle bli stilt krav om dette. . Det ble også nevnt at kommunen må forholde seg til gjeldende forskrifter når det gjelder offentlig bygg, det ble ikke nevnt hvilke forskrifter dette gjaldt.

Statens bygningstekniske etat — Husbanken har definert Universell utforming på følgende måte :
Universell utforming legger vekt på at de fysiske omgivelsene skal utformes for alle. I Norge brukes denne definisjonen: "universell utforming er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming".
Universell utforming vil i praksis si at flest mulig skal kunne bruke omgivelser og produkter med minst mulig anstrengelse. Dette forutsetter at løsninger som blir valgt er enkle og effektive i bruk, og har minst mulig spesialløsninger og spesialprodukter for enkelte brukergrupper.

For å oppnå en fremtidsrettet skole for alle ( elever, ansatte, foreldre, etc. etc) må vi tenke gode felles løsninger som gir brukbarhet og tilgjengelighet i og til bygninger og ute områder for alle — uavhengig av om en er barn eller eldre, har en større eller mindre funksjonshemming.
Universell utforming er noe vi skal tilstrebe og utvikle, det er ikke en endelig standard for hvordan våre omgivelser skal se ut. Universell utforming koster ikke nødvendigvis mer, men det forutsetter at de ansvarlige har kjennskap, kunnskap og kompetansen om de gode, brukbare løsningene.
Det som koster er å måtte gjennomføre endringer og tilpasninger i ettertid.
Hvis vi oppruster / bygger nytt for alle innebærer det også en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst .
Har fortsatt store forventninger til Gran Kommune om at universell utforming blir et bærende kvalitetsprinsipp i den videre debatten angående skolestruktur.

Hanne Magnussen
Gran Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**