Program 2003-2007

Program-nemnda for kommunevalet 2007 er i arbeid og programmet vil vera ferdig i juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vil du sjå programmet me gjekk til val på i 2003, kan du lesa
tekstversjonen eller
pdf-versjonen

Liste ved kommunevalet 2003

1. Torleif T. Dalseide
2. Anne Kjersti Frøyen
3. Eli Torpe
4. Eilif Gundersen
5. John Storhaug
6. Sissel Urke
7. Jan Håvard Haugland
8. Else Karin H. Veslegard
9. Halvor Brattegard
10. Anne Tormodsgard
11. Magnar Ågotnes
12. Gro Torpe
13. Eldgrim Springgard
14. Anne Torild Grødum
15. Dagfinn Skurdal
16. Einar Brattegard
17. Tove Berit Varlid
18. Per Gunnar Morland
19. Torleiv A. Breie
20. Gunnar Tangen
21. Edvin Ræstad
22. Solveig Tveito
23. Kristian Liahagen
24. Torstein Haga
25. Anne Petra Brattegard
26. Kjellaug Romslo
27. Halle Perstølen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**