Aktivitetar Ål Venstre

Alle møter i Ål Venstre er opne, og du er hjarteleg velkomen til å stikke innom. Gruppemøter og styremøter finn stad i Ål kulturhus, andre møter vert annonsert i Hallingdølen og/eller på Facebook. Følg oss gjerne på Facebook.

Gruppemøter er fast tysdagen før kommunestyremøter kl. 19.30, alle månader utanom juli. Kommunestyremøter er den tredje veka i månaden. Eventuelle endringar vert annonsert på Ål kommune si nettside og i Hallingdølen. Gruppeleiar er Sissel Urke.

Styremøter i 2023 er fylgjande datoar: 14.2, 18.4, 23.5, 15.8, 17.10, 19.12. Alle dagar kl. 18.00.

Ål Venstre er tilslutta Venstres studieforbund, og organiserer styrearbeidet og arbeidet i kommunestyregruppa i tråd med gjeldande studieplanar: “Styrearbeid i praksis” og “Arbeid i kommunestyregruppa”.