Til innhold

Folk først i Ål

Ål Venstre - Me tek Ål framover

Velkommen til Ål Venstre si heimeside! Vi er glade for å ha deg her.

Utforsk vår politikk og politiske visjonar, bli kjent med våre kandidatar og engasjer deg i viktige saker. Saman kan vi skape ei bærekraftig og inkluderande framtid for Ål.

Takk for at du besøker oss!

—–

Fridom og moglegheiter for alle er det sosialliberale fundamentet til Venstre. Ideologien ligg i midten av aksen høgre/venstre fordi den legg vekt på størst mogleg fridom og samtidig eit sterkt sosialt ansvar.

Vår fridom må ikkje gå på bekostning av fridomen til våre barn og barnebarn, derfor er kampen for klimaet og naturen den viktigaste fridomskampen.

Klok politikk rundt tema klima og natur, næringsliv og velferd og skule og oppvekst er grunnlaget for å skape ein sterk, livskraftig og raus kommune.

Våre folk