Kommunen – pådriver for etisk og miljøvennlig utvikling?

Alt som ikke er forbudt ved lov er ikke nødvendigvis akseptabelt. Både her hjemme og rundt om i verden foregår forretningsvirksomhet som både er uetisk og skadelig. Det er mange eksempler på virksomhet som forårsaker miljø- og helseskader, eller som bryter med fundamentale menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ingen kan løse disse utfordringene alene, men hver og en av oss kan bidra gjennom bevisste valg og handlinger. De handlinger kommunen foretar er enda viktigere, både fordi de er mer omfattende og fordi slik handling i fellesskapets navn gir sterke signaleffekter. Det er stor prinsipiell og politisk forskjell på det å være pådriver og det å være passiv i slike spørsmål.

Asker har energifond i størrelsesorden en milliard kroner. Deler av dette er plassert i det globale aksjemarkedet. I dette markedet er aksjonærenes signaler og investeringsvalg viktige for selskapenes markedsatferd. Bevisste investorer kan påvirke utviklingen i positiv retning. Hva er mer naturlig enn at vi — en av de rikeste kommunene i et av verdens rikeste land — gjør bevisste valg i våre finansielle investeringer og plasseringer? Det er positivt at det i forslaget til handlingsprogram for kommende fireårsperiode er tatt inn et ønske om at Asker kommune skal være en pådriver for å sikre bærekraftig utvikling og “fair-trade”. Mange kommuner og organisasjoner har etter hvert tilsvarende ambisjoner. FN er et eksempel på en ledende organisasjon som har utarbeidet prinsipper for samfunnsansvarlig atferd, og mange fond og investeringsselskaper styres i dag etter retningslinjer som skal sikre at plasseringer og annen handel er etisk og miljømessig forsvarlig. Asker har ikke vedtatt slike retningslinjer.

Nylig tok Arbeiderpartiet et fint initiativ for at Asker skal vedta etiske retningslinjer for plassering av våre fondsmidler. Den påfølgende diskusjonen i kommunestyret viste hvor vanskelig en slik sak blir når vi som lokalpolitikere diskuterer hvorvidt internasjonale konsern opererer etisk forsvarlig. Derfor er det viktig å basere seg på allerede etablerte retningslinjer fra mer overordnede og ledende organisasjoner, slik som FN. Diskusjonen i kommunestyret avdekket imidlertid også at det er ulike politiske grunnholdninger til denne type spørsmål i partiene. Enkelte partier ønsker en aktiv holdning fra kommunens side gjennom å vedta retningslinjer, andre at vårt fellesskap inntar en mer passiv rolle.

Venstre ønsker at vi, fellesskapet Asker, skal være en pådriver for mer etisk og miljøvennlig handling. Vi bør forplikte oss og tydeliggjøre en aktiv holdning gjennom å vedta etiske retningslinjer for fondsplasseringer. Også i vår øvrige kommunale virksomhet, bl.a. i våre innkjøp og investeringer, bør vi på denne måten aktivt bidra til bedre miljø, helse og styrkede menneskerettigheter.

Terje Stamer Wahl
Kommunestyrerepresentant (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**