Her er hele lista

1. Vidkunn Haugli, Olsborgmoen
2. Renate Fjellberg Moldenæs, Kjerresnes (bildet)
3 Rune Rasmussen, Heggelia

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


4 Rolf Austgard, Broderstad
5 Line Magnussen , Moen
6 Siri Nergaard Bøe , Bakkehaug
7 Øystein Løvli , Takelvlia
8 Dan Kjetil Nordheim , Øverbygd
9 Gry Eldor Finbakken, Andselv
10 Svein Tore Grimstad , Målsnes
11 Rakel Raaken , Heggelia
12 Marius Kristiansen , Finnsund
13 Kjellaug Sørgård, Dividalen
14 Kjetil Aasen, Takelvlia
15 Gry Iren Hammer, Heggelia
16 Ivar Halvorsen, Keianes
17 Heidi Torbergsen, Andslimoen
18 Cato Hauge Olsen, Kjellmoen
19 Aina Knutsen, Bakkehaug
20 Marte Nergaard Sollied, Finnsund
21 Ørnulf Kristoffersen, Heggelia
22 Olav Renmælmo, Storhaugen
23 Sissel Tøllefsen , Finnsund
24 Ole Nygård , Øverbygd
25 Ole Morten Sørensen , Fagerlidal
26 Per Otto Andersen, Øverbygd
27 Johan Markus Olsborg, Olsborg
28 Kristian Moldenæs, Kjerresnes
29 Solveig Bobakk, Heggelia
30 Jostein Finbakken, Olsborgmoen
31 Kjell Lundnes, Bakkehaug
32 Torild Olsen, Andslimoen
33 Kjell Kvammen, Bakkehaug
34 Hans Petter Opgård, Takelvdal
35 Roar Sollied, Finnsund

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**