Kommunestyret 2007-11

Venstre har 3 medlemmer i kommunestyret. I tillegg har vi faste medlemmer i hovedutvalgene for miljø og næring, undervisning og oppvekst, samt kultur og idrett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Roar Günther Andersen

roar

Foto: M&A Fotoatelier, Halden

Roar er gruppeleder, 1. vara til formannskapet, 3. vara til administrasjonsutvalget og medlem av dyrevernsnemnda.

Torgny Segerstedts Gate 34
1772 Halden
Mobil: 93426419
E-post: [email protected]

Tone Skråning

Tone Skråning

Foto: Bård Halvorsen, HiOf

Tone er medlem av kommunestyret, hovedutvalg for undervisning og oppvekst, 17. maikomiteen og tilflyttingsnemnda samt samarbeidsutvalg for voksenopplæring, grunnskoler og barnehager.

Fjellstua 12
1777 Halden
Mobil: 95227717
E-post: [email protected]

Atoosa P-J Thunem

Atoosa Thunem, Halden Venstre

Foto: Privat

Atoosa er medlem av kommunestyret, hovedutvalg for kultur og idrett og 17. maikomiteen.

Feltspatveien 12
1784 Halden
Mobil: 474 08 068
E-post: [email protected]

Geir Helge Sandsmark

Geir Helge Sandsmark

Foto: Halden Dagblad

Geir Helge er 1. vara til kommunestyret, medlem av hovedutvalg for næring og miljø og forliksrådet samt 5. vara til hovedutvalg for undervisning og oppvekst.

Kaisaveien 13
1786 Halden
Mobil: 951 60 369
E-post: [email protected]

Eirin Finnanger

Eirin Finnanger

Foto: Arkiv

Eirin er 2. vara til kommunstyret, 2. vara til hovedutvalg for helse og sosial samt medlem av Klageutvalget.

Kaisaveien 13
1786 Halden
Mobil: 478 43 125
E-post: [email protected]

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Skolefoto

Per Magnus er 3. vara til kommunestyret, fast medlem av hovedutvalg for kultur og idrett og medlem av utvalget som skal planlegge Halden Skatepark.

Kaisaveien 13
1786 Halden
Mobil: 951 48 331
E-post: [email protected]

Turid Torgerstuen

Turid er 4. vara til kommunestyret og 2. vara til utvalg for bygg, plan og teknikk

Reidar Fosdahl

Reidar er 5. vara til kommunestyret, medlem av Likestillingsutvalget samt 1. vara til hovedutvalg for budsjett, økonomi og finans.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**