Aktiviteter i Tromsø Venstre

Her er oversikten over kommende aktivitet Tromsø Venstre i 2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Plakat Tromsø Venstre 5 på topp

Foto: Venstre

September
22. september – Venstre på 1-2-3 kl. 18 på Rådhuset. Dette er et tilbud for deg som vil bli litt bedre kjent med Venstres politikk. Etterpå møtes Venstrefolk på café Sånn fra k.20. Der kan alle Venstre-medlemmer komme selv om de ikke har vært på kurset først.

27. september – Åpent gruppemøte kl.18 på Rådhuset. Alle gruppemøter i Tromsø Venstre er åpne for våre medlemmer og er stort sett på siste mandagen i måneden kl.18 på Rådhuset. Dette gruppemøtet vil blant annet behandle Venstres standpunkt på eierskapsmeldingen til Troms Kraft.

Oktober
2-3. oktober – Venstres landskonferanse. Tromsø Venstre er villig til å dekke reise og opphold for to personer på denne nasjonale landskonferansen. Les mer om den her: https://www.venstre.no/landskonferanse og send mail til [email protected] innen 16.september hvis du har lyst til å reise!

28. oktober medlemsmøte om Venstres nærings- og småbedriftspolitikk. Sted og innledere kommer senere.

Desember
1. desember – Nominasjonsmøte for Tromsø Venstres valgliste 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**