Venstres visjon

Venstre vil ha et liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre tar utgangspunkt i enkeltmennesket, uansett sosial status, nasjonalitet, bosted, hudfarge eller legning. Friheten skal gjelde for alle. Vi ønsker et mangfoldig samfunn hvor forhold mellom mennesker bygger på toleranse og respekt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**