Blodbøka i Børsparken

Kristiansand Venstre ønsker ikke at det bygges parkeringshus under nedre torv. Allerede nå er trafikken i Veste Strandgate så sprengt at det ikke er aktuelt å tilrettelegge for ytterligere biltrafikk på strekningen. Et parkeringshus med innkjørsel fra Rådhusgata ved Ernst hotell vil ha økt trafikk som resultat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det betyr at vi vil ta vare på blodbøka i Børsparken.

Venstre ønsker også at parkeringsplassen på nedsiden av gateløpet annlegges til parkområde. Aksen fra torvet og ned mot kongestatuen på havna kan bli et tiltalende parkområde med utsikt mot ettermiddagssol og indre byfjorden. Men det forutsetter at det bevilges midler til dette.

Dag Vige
Gruppeleder
Kristiansand Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**