Til innhold
Kristiansand
Sentrum av en storby som Kristiansand skal være levende, åpen, vakker og grønn., Foto: Gerardo_Borbolla (iStock.com)
Et liberalt og grønt Kristiansand

Kristiansand Venstre

Kristiansand Venstre har to representanter i bystyret, Ivar Bergundhaugen og Christine Alveberg med Petter Benestad som vararepresentant. Ivar Bergundhaugen er gruppeleder.

Venstres visjon er den liberale og rause storbyen. En by som setter de som trenger det mest – først. En by som har et levende sentrum med plass til alle. En by som er stolt av sitt internasjonale preg og har et internasjonalt orienterte næringsliv. En by som bidrar til vekst for hele Sørlandet og høy livskvalitet for sine borgere.

Støtt Kristiansand Venstre på Vipps

Ale bidrag er kjærkomne for et parti som ikke har store organisasjoner i ryggen.
Vipps Kristiansand Venstre på #557375

Kristiansand Venstres hjertesaker

 • Storbyen

  Sentrum av en storby som Kristiansand skal være levende, åpen, vakker og grønn. Storbyen er i vekst og i endring. Det betyr at vi må sette fokus på hvordan Kvadraturen og sentrumsnære områder utvikles, både i forhold til bolig, handel og kultur.

 • Kunnskapsbyen

  Barn som vokser opp i Kristiansand skal møte barnehager og skoler med høy kvalitet. Det krever lærere som får lov til å være lærere, og som får mulighet til faglig påfyll. Barn er ulike, men har alle krav på å møte en skole som gir dem mulighet til å utnytte sitt potensiale.

 • Velferdsbyen

  Alle mennesker har rett til frihet og et verdig liv. Selv om de fleste har det godt i Kristiansand i dag, er det noen som sliter, for eksempel med rus, psykisk sykdom og fattigdom. Velferdssamfunnet skal måles på hvordan vi tar vare på de som faller utenfor.

 • Miljøbyen

  Klimautslippene er vår tids største miljøutfordring, og reduksjon av utslippene er også et lokalt ansvar. Kristiansand må bygge tettere og langs metroaksen. Vi må legge til rette for at flere kan reise effektivt med kollektivtransport og sykkel.

Nyhetssaker

Flere nyheter