Venstres program for bystyreperioden 2023 til 2027

Foto: Frode Vestgarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venstre er et liberalt parti med en helhetlig politikk. Vi har store ambisjoner for Kristiansand, hvor det aller viktigste for oss er:

Vi skal gjøre Kristiansand til en foregangsby i klima- og miljøpolitikken.

Da må det bli enklere og billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Derfor vil Venstre ha billigere og bedre kollektivtransport og gjøre byen tryggere og mer tilgjengelig for syklister og gående. Samtidig skal vi stanse nedbyggingen av natur, og ta vare på viktige friluftsområder.

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Kristiansand.

Som liberale er vi opptatt av å gi barn og unge en utdanning og oppvekst som skaper like muligheter. Venstre satser på skolen fordi kunnskap er nøkkelen til å løse utfordringene vi står overfor og utjevne sosiale forskjeller. Slik danner vi grunnlaget for at folk kan leve frie og gode liv.

God psykisk helse er avgjørende for å leve et fritt og godt liv.

Venstre er opptatt av at vi skal bli sett som hele mennesker i møte med helsetjenestene, gjennom livet og med de behovene de ulike livsfasene krever. Dagens tilbud er ikke godt nok og i årene framover blir det særlig viktig å løfte arbeidet med psykisk helse.

Vi vet at Kristiansand blir best når alle gode krefter bidrar og kommunen spiller på lag med næringslivet, frivilligheten og innbyggerne.

Det er fantastisk at Kristiansand har et sterkt og mangfoldig kulturliv, muligheter for store smaksopplevelser og små nabolagskafeer, brennende idrettsglede og steder å nyte roen. Venstre heier på ildsjeler som beriker byen, på et fritt og mangfoldig kulturliv og på dem som vil skape arbeidsplasser.

Kristiansand skal være en raus og inkluderende kommune med plass til alle.

Venstre står opp for de som trenger det mest. Vi skal bekjempe fattigdom og rasisme, og sørge for at sårbare grupper blir møtt med respekt og forståelse, framfor lukkede dører og moralisme. I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet, fellesskap og løsninger for framtida. Velger du Venstre er du med på å støtte opp om de liberale verdiene.

Vi håper du vil bli med på laget. Godt valg!

Fullstendig program for Kristiansand Venstre