Drammens Tidende 18.10.06: Lokker med bonus

15000 kroner i kommunal bonus skal lokke eldre arbeidstakere til å utsette pensjonisttilværelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Hurum Venstre slår nå et slag for de eldste arbeidstakerne i kommunen. For å hindre at stadig flere benytter seg av AFP-ordningen, ønsker lokalpartiet at kommunen lager en offensiv seniorpolitikk.
Les mer i Drammens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**