Handlingsplan for kvinner som er utsatt for vold

Nittedal Venstre etterlyser en handlingsplan for kvinner som er utsatt for vold. Nittedal Amnesty hadde møte med ordfører Tom Christophersen (Sp) om dette i september 2005, hva har skjedd?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmål til ordføreren, formannskapsmøte i Nittedal, 5.3.2007:

Handlingsplan for kvinner som er utsatt for vold

Bare en av tjue kommuner her i landet har i følge en undersøkelse som Amnesty Norge har gjort, klare retningslinjer for hvordan de skal følge opp kvinner som blir utsatt for vold. Venstre mener at dette må det gjøres noe med, og at alle kommuner bør ha en handlingsplan som omhandler vold i nære relasjoner. Dette har vært et veldig forsømt område, og det er mange kvinner der ute som faktisk trenger hjelp i alle kommuner i Norge i dag.

Psykisk helse

Foto: Microsoft

Nittedal Amnesty overleverte Amnesty Norge’s rapport om dette tema til ordføreren høsten 2005. På møtet kom det fram at Nittedal kommune er en av de mange kommunene i Norge som ikke har kartlagt problemet, og at kommunen ikke har en handlingsplan for å følge opp kvinner som blir utsatt for vold. Ordføreren uttrykte med bakgrunn i dette at det skulle legges fram en sak som skulle inneholde en slik handlingsplan. Nittedal Venstre støtter at en slik sak legges fram for kommunestyret, og spør derfor:

Spørsmål
Har ordføreren satt i gang (evt. vil sette i gang) arbeidet med en sak som skal legge fram en handlingsplan med klare retningslinjer for hvordan Nittedal kommune skal følge opp kvinner som blir utsatt for vold?
Når vil saken bli lagt fram for kommunestyret?

Mvh Inge Solli, Nittedal Venstre
Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**