Tor Olav Steine

Tor Olav har vært en aktiv Venstre-mann i en årrekke, og sitter på fylkestinget for Akershus Venstre. I fylkestinget sitter han i hovedutvalg for samferdsel og miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Fødselsår: 1944
Bosted: Gjettum

Blogg: Verden sett fra Kolsås
E-post: [email protected]

Tor Olav Steine

Foto: Privat

Kort presentasjon:
Profesjonelt: Ingeniør, med erfaring fra utvikling, markedsføring og salg, samt administratsjon, også ledelse innen alle disse områdene. Bransjeerfaring mest fra IT-relatert virksomhet. Styreleder i Alfatroll AS og GeoGuide AS, styremedlem i mTouch Holding og Mtouch.

Fritid: Mangeårig styremedlem i Norsk Aeroklubb, Norges Luftsportsforbund (nestleder i en periode), landslagssjef for seilflylandslaget. Aktiv pilot og instruktør, seilfly siden 1960-tallet, 800 flytimer.

Gift med to barn og ett barnebarn.

Politiske hjertesaker:
Samferdsel og forsvar er mine primærinteresser. Samferdsel må sees i sammenheng med areal og boligutvikling for å få et godt fungerende samfunn mhp energibruk og redusert belastning på beboerne. Jeg er opptatt av at Kolsåsbanen kommer i gang snarest mulig, og at det ikke rokkes ved gjennomføring av Oslopakke 3.

Vedr. forsvar er jeg opptatt av at det ikke glemmes, og at investeringer er i tråd med aktuelle behov, og ikke ut i fra gammelt tankegods.

Deretter følger næringspolitikk med vekt på innovasjon og nyskaping, og utdanningspolitikk med vekt på høyere utdanning og forskning.

Linker:
http://home.online.no/~torolav/index.html
http://www.norsk-data.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**