Skole og kultur: Mer kunnskap og kultur i Ås

Gode skoler er viktig for Ås Venstre. Det er gode og faglig dyktige lærere som gir inspirasjon og en fornyelse av skolen. Ås Venstre vil vektlegge kulturlivet og det omfattende frivillige arbeidet i Ås.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Ås Venstre vil arbeide for
å styrke lærerens rolle som leder og kunnskapsformidler. Det krever en systematisk satsing på etter- og videreutdanning for lærere.

at skolen i undervisningen vektlegger betydningen av mangfold i naturen og bærekraftig utvikling i samfunnet. Det gjelder særlig naturopplevelse, menneskets plass i naturen og forsvarlig framferd herunder forsøpling av nærområdene. Undervisning i naturen vil legge et godt grunnlag for kunnskap og holdninger på dette området.

innholdet i skolen ved å gi barn og ungdom god kunnskap. Ås Venstre anbefaler at skolene bruker Skoletjenesten på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) for å styrke realfagene i Kunnskapsløftet.

Kolben kulturhus

Kolben kulturhus

at den gamle kinosalen bygges om til et kultursenter for digital kino, utstillinger, konserter og teater. Biblioteket vil være et naturlig midtpunkt i et nytt kultursenter.

en flerbrukshall og et nytt klubbhus for Ås Idrettslag. Hallen vil kunne brukes til aktiviteter som tennis, volleyball, innebandy, skyting og klatring.

Big Aas Band

at det gis gode vilkår for kulturlivet og det omfattende frivillige arbeidet. Det betyr å støtte idrett, lag, kor, korps, foreninger, klubber og lokale kulturhus. Gode møteplasser styrker lokalsamfunnene.

at det etableres en kafé for eldre ungdom i Ås sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**