Sluttbehandling og arbeidet med politisk program for valgperioden 2007-2011

Kommunevalgprogrammet ble sluttbehandlet på eget medlemsmøte på Ås rådhus den 15.mars 2007. De fremmøtte ble orientert om programmet og om arbeidet med programmet for Ås Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Studieutvalget i Ås Venstre ble oppnevnt som programutvalg i oktober 2006. Mandatet var å lage et utkast til kommunevalgprogram for Ås Venstre for valgperioden 2007-2011.

Studieutvalget har bestått av Eirik Nordhagen, Åse W. Hafstad og Jan-Olav Øderud. Utvalget hadde to møter og vi hadde noen sentrale ideer knyttet til viktige saksområder og aktuelle saker.

Vi tok utgangspunkt i Handlingsplan 2006-10 hvor de fire saksområdene Miljø, Småbedrifter, Skole og Sosialt ansvar er nevnt som politiske bærebjelker for Venstre sentralt og lokalt.

Det videre arbeidet med kommunevalgprogrammet for Ås Venstre ble fordelt over 4 kvelder som gruppe/studiearbeid. Det har vært gode innspill og diskusjoner. Programmet ble sendt ut på høring til medlemmene i lokallaget.

Kommunevalgprogrammet 2007-2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**