Ingen beklagelse fra Fylkesrådet

Under Fylkestingets behandling av Kontrollutvalgssaken fremmet Høyre og Venstre kritikk og mistillitsforslag mot fylkesråd Synnøve Søndergård. Dette med bakgrunn i at rapporten som lå til grunn for saken dokumenterte at vital informasjon var tilbakeholdt overfor Fylkestinget på direkte spørsmål fra fylkestingsrepresentant Gudmundsen i oktobertinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kultur, teater

Foto: Microsoft

Venstre og Høyre er stiller seg undrende til at posisjonen nærmest tidde saken i hjel under behandlingen i dag. SV, som var så opptatt av saka for et par år siden at de fremmet egen interpellasjon, hadde ikke en eneste bemerkning til fylkesråden for kultur hadde bidratt til å strippe NNKR for alle midler.

Høyre og Venstre mener at dette handler om langt mer enn kulturpolitikk. Det er et spørsmål om hvordan Fylkesrådet skal styre i forhold til de vedtak som faktisk er gjort i Fylkestinget. Men saka har også kulturpolitiske følger av dramatiske dimensjoner. NNKR er svekka. De fikk langt mindre tilbakeført enn de opprinnelig hadde, og både denne organisasjonen og alle kunstnerorganisasjonene som NNKR var paraply for, har fått et svært beklagelig tilbakeslag. Det er også ille at fylkeskommunen gjennom det som har skjedd har mistet tillit hos organisasjonene, noe som er i strid med den regionale rollen fylkeskommunen skal ha.

– Dette er en trist dag for det frie kulturlivet i Nord-Norge og en trist dag demokratiet, sier Venstres fylkestingsrepresentant, Roar Sollied.

Nedstemt forslag fra Venstre og Høyre
Sak: 23/07 – NNKR og Den nordnorske kulturavtalen
Fylkestinget finner det alvorlig at politiske signaler, som er motstridende til Fylkestingets tidligere vedtak og intensjoner omkring Nordnorsk kulturråd og Den nordnorske kulturavtalen, er blitt sendt til departementet.

Fylkestinget beklager samtidig at verken de berørte kunstnerorganisasjonene eller Nordnorsk kulturråd har fått tatt del i en prosess som faktisk gjelder deres eksistens og framtid.

Med bakgrunn i Kontrollutvalgets rapport, som slår fast at vesentlig informasjon er tilbakebeholdt på direkte spørsmål fra en fylkestingsrepresentant, har ikke Fylkestinget tillit til fylkesråd Synnøve Søndergård.

Roar Sollied, Venstre
Kent Gudmundsen, Høyre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**