Hilde Arneberg

Hilde Arneberg er kommunestyremedlem, fast medlem i Sektorutvalg for Barn og unge og fast medlem i Samarbeidsutvalget. Vararepresentant Formannskapet og Planutvalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Født: 1961
Bor på Jar
E-post: [email protected]

Hilde Arneberg

Foto: I.Skonnord

Yrke:
Sykepleier i Bærum komune.
Sivilstatus
Gift, ett barn.
Interesser
Glad i naturen og bruker den aktivt for trening og rekreasjon.

Hjertesaker
Alle mennesker har utviklingspotensiale. Det er bruk for alle i samfunnet vårt.Det må tilrettelegges både politisk og med medmenneskelig forståelse slik at flest mulig uføretrygdede kommer seg ut i arbeid.
Gode barnehager og nok plasser.

Naturvern, spesielt grønne lunger i boligområder og marka.

Helse: forebyggende tiltak, bruk av mestringsgrupper for pasienter og pårørende.Tilstrekkelig antall kvalifisert ansatte til at optimal helsehjelp kan ytes.

Transport: Kolsåsbanen tilbake i drift snarest. Flere innfartsparkeringer. Samarbeid om fjerning av kø-momenter.

Skole: små skoleklasser, alle,uansett nivå skal få oppleve at læringsressursene deres utvikles, leksehjelp i skoletiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**