Karlsøy Venstre etablert

Etter 20 års fravær er Karlsøy Venstre på plass igjen, og det blir liste!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Torsdag kveld var det årsmøte og nominasjonsmøte i Karlsøy Venstre. Norvald Nilsen, kunne berette at siste gang Venstre var aktiv der, var i 1986. Han har alltid vært Venstre-mann, men pga tidligere stilling i kommunen holdt han seg utenfor. Nå er han med på lista.

Ordførerkandidat og listetopp er Knut E Sandersen, som har vært motor for å få Venstre på plass i gjen. Nr 2 er ny lokallagsleder Kjetil Olsen. Disse to fikk delegert myndighet til å fylle på flere navn på lista, som foreløpig teller bare 9 navn.

Troms Venstre gratulerer og viser til lokallagets egne sider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**