Møt på Odda kommunes folkemøte om Smelteverkstomten og UNESCO

Odda kommune arrangerer folkemøte om UNESCO i kinosalen onsdag 21.3 kl. 18. Her vil vi trolig få svar på mange av de tusen spørsmål vi alle sitter med. Det er et stort ansvar overfor kommende generasjoner vi påtar oss ved evt å si nei til UNESCO gjennom folkeavstemming. Møt opp! Følgende leserinnlegg av Venstres leder i Odda stod på trykk i Hardanger folkeblad mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


BOSTYRERENS "FAKTAINFORMASJON"
Advokat Steinar Andersen, bostyrer for Odda Smelteverk AS konkursbo, griper pennen i HF 14. mars – for å komme med "faktaopplysninger" etter at bl.a. Hardanger folkeblad har satt et kritisk søkelys på det som skjedde før, under og etter konkursen ved Smelteverket. Jeg kan ikke se at bostyreren i det hele tatt belyser saken med faktainformasjon om innholdet i den kritikken som er framsatt.
Imidlertid må advokaten tydeligvis vært alterert, for det ligner ikke "advokatspråk" når Andersen omfavner den "formentlig oppegående del av befolkningen i Odda representert ved 2140 underskrifter", som krever folkeavstemming. "For å få en seriøs og fremtidsrettet behandling av Smelteverkstomta m.m." slik Andersen uttrykker det. Så vidt meg bekjent gjelder kravet om folkeavstemming om produksjonslinjen, og derved grunnlaget for UNESCO status for Odda, Tyssedal og Rjukan, skal rives bort.

Jeg, som sammen med resten av Oddas befolkning "formentlig ikke er oppegående" om en skal følge Andersen resonnement tar ikke dette så tungt. Vi er i godt selskap. Samtlige parti i Hordaland fylkesting og på Stortinget (inkludert AP og Frp) støtter Odda varmt i kampen for UNESCO. Det samme gjør et enstemmig kommunestyre og LO på Rjukan, NVE, Olje og energidepartementet, NHO reiseliv, SAS Braathens, Norsk Industri og Hurtigruta, bare for å nevne noen.

Boet ( i praksis Phillips brothers i USA ) er den eneste part som uomtvistelig taper på at stålkonstruksjonene som representerer produksjonslinja på Smelteverket vernes. Bostyreren har som sin eneste ( og selvsagt helt legitime) oppgave å realisere mest mulig penger til boet.

Begynner det å ringe en bjelle ?

Tilsynelatende er de fleste enige om at vekstpotensialet for Odda i dag ligger innen reiseliv, handel, som regionssenter osv. I denne sammenhengen er det vanskelig å se UNESCO statusen som noe annet en ren bonus og et fantastisk konkurransefortrinn. En bonus bare VI kan få, fordi det VI har er unikt i verdensmålestokk. For oss, som omgir oss med dette daglig er det kanskje ikke lett å se det unike. Det er naturlig, men omverdenen har sett kvalitetene i Odda. Har noen tenkt over hvorfor er det akkurat Bergen, og ingen av alle de andre hansabyene rundt Østersjøen og Nordsjøen som har fått UNESCO status? Svaret er enkelt. I alle de andre aktuelle byene var den typiske bebyggelsen for lengst borte. Det samme gjelder de steder som kunne konkurrert med Odda.

Hvorfor skal vi si fra oss dette konkurransefortrinnet? Ingen kan si at vi vet alt om hva UNESCO vil bety for Odda, men hva er det konkret UNESCO står i veien for? Hva er det som skal komme i stedet? Det er det til nå ingen som har fortalt meg, og for meg framstår det som betydelig mer "ullent" enn det løpet vi nå er inne i for å sikre oss UNESCO.

Hva om riksantikvaren verner bygningene i kraft av kulturminneloven, mens vi selv torpederer UNESCO søknaden, og derved en gigantisk statlig satsning i Odda?
Hvorfor krangler vi om dette i Odda? Det er det få, om noen utenfor Odda som forstår.

"Money talks" heter det. Privat kapital er svært velkommen og nødvendig, men vi kan ikke utelukkende la kortsiktige og snevre økonomiske motiv få styre. Dette gjelder Oddas framtid i et svært langt perspektiv.
På onsdag kveld arrangerer Odda kommune temamøte om UNESCO i kinosalen. Her vil vi trolig få svar på mange av de tusen spørsmål vi alle sitter med. Det er et stort ansvar overfor kommende generasjoner vi påtar oss ved evt å si nei til UNESCO gjennom folkeavstemming. Møt opp i kinosalen!

Inge Børslien
Ordførerkandidat
Odda Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**