Kari Haugland

Kari Haugland er leder av Søndre Nordstrand Venstre og Venstres representant i bydelsutvalget i perioden 2007-2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kari Haugland

Foto: E. Nikolaysen

Kari er 33 år gammel og bor på Mortensrud sammen med mann og to døtre på 3 og 6 år. Hun er født og oppvokst i Trondheim, men har bodd i Oslo siden 1997.

Hun er utdannet ingeniør, bedriftsøkonom og Cand. Agric/byplanlegger. I dag jobber hun som rådgiver i et konsulentfirma, der hun tilbyr tjenester innen plan og utredning. Hun har tidligere jobbet som planlegger i en kommune og i Sporveien.

Karis tre hjertesaker er miljø, barns oppvekstvilkår og integrering.

– Det er naturlig for meg å være opptatt av å ta godt vare på den jordkloden våre barn skal overta. Jeg vil derfor jobbe for gode løsninger for miljøet – som har betydning både lokalt og globalt. Jeg vil jobbe for et attraktivt kollektivtilbud, tilrettelegging for syklister og energiøkonomiske løsninger, sier Kari Haugland.

– Gode oppvekstvilkår for barn er spesielt viktig for meg, siden jeg selv er småbarnsmor. I tillegg bor vi i den “yngste” bydelen i Oslo, med flest barn. Jeg har selv stått i kø for å få barnehageplass, og vet hvor viktig hver plass er. Samtidig som at vi jobber med full barnehagedekning, må vi ikke glemme de barnehagene vi har. Barnehagene skal selvfølgelig ha gode nok lokaler, samtidig som at innholdet i tilbudet må få større fokus i årene som kommer. Bydelen har også ansvaret for SFO. Også her må vi sørge for at lokalene er gode, og ikke minst at barna får et godt fritidstilbud i den tiden de er på SFO. Dette ønsker jeg å jobbe for. Jeg har en datter som begynte på skolen nå i høst, og jeg mener at Venstres skole- og utdanningspolitikk vil gi de unge de beste forutsetninger for fremtiden, sier Kari. For de litt eldre barna og ungdommene må vi sørge for gode fritidstilbud i nærmiljøet. Det skal bli enklere for ungdom å sette i gang nye aktiviteter ved at støtteordningene gjøres med generøse, fleksible og forutsigbare.

– Jeg mener at vi er heldige som har et flerkulturelt samfunn i bydelen. Dette kan være grobunn for et unikt kulturliv, med et rikt mangfold. Jeg vil kjempe for at sykehjem og institusjoner for pleietrengende skal ha tilgang for egne rom for religiøse handlinger. Det skal servers mat som er laget etter korrekte kostregler. Jeg vil kjempe imot enhver form for diskriminering – enten det er av kvinner, eldre, funksjonshemmede, kulturelle eller religiøse minoriteter, basert på hudarge eller seksuell legning. Et konkret tiltak i bydelen er at utesteder som diskriminerer gjestene sine skal miste sjenkebevillingen umidelbart.

Mine tre viktigste årsaker til at jeg stemmer Venstre:
1. Venstre er et miljøparti
2. Venstre er imot enhver form for diskriminering
3. Det viktigste er kvaliteten på det tilbudet borgerne får – ikke hvor de ansatte jobber. De kan gjerne være kommunalt ansatte – når det er best for borgerne.
Og det fins mange andre gode grunner også – se Venstres prinsipprogram!

Kari ble valgt som bydelslagsleder i januar 2007, og gjenvalgt i 2008. Hun er Venstres faste representant i bydelsutvalget, og sitter også som medlem av miljø og teknisk komité, samt som observatør i AU. Hun er medlem av driftsutvalget på Lofsrud skole. Kari er også 1. vara til styret i Oslo Venstre.

Kari Haugland kan kontaktes slik:
e-post: [email protected]
tlf: 92 83 16 08
Adresse: Gamle Bygdevei 196 b, 1284 Oslo

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**