Høyre vil ikke ha klimaplan

Ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) nektet å ta Venstres forslag om å utarbeide en klimaplan for Sandefjord opp til avstemning i bystyremøtet 23. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I interpellasjon til bystyret 22. mars forslo Venstres Dag Bjørvik at det utarbeides en egen klimaplan for Sandefjord. Hensikten med planen er å identifisere tiltak som kan bidra til å redusere klimautslipp i kommunen og å bidra til bevisstgjøring om hvordan kommunen, bedrifter og innbyggere kan bidra til reduserte utslipp.

Tanken om en klimaplan ble støttet av Arbeiderpartiet og SV, mens Fremskrittspartiet ikke vil ha noen plan og Høyreordføreren benyttet seg av sin rett til å nekte å ta saken opp til avstemning.

Sandefjord Venstre lover å ta opp denne saken ved neste anledning.

Les mer i Sandefjords blad

Fjell

Foto: Håkon Sparre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**