Erik Røhne

Erik Røhne er Venstres fjerdekandidat, og presenterer seg slik:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Som mangeårig aktivt medlem og tillitsvagt i Vestby JFF, Norges Jeger og Fiskerforbund – Akershus (Fylkesforbundet) og tillitsvakgt i Vestby FnF, er jeg opptatt av at vi har en utbyggingspolitikk som tar hensyn til en bærekraftig utvikling i naturen, ivaretar miljøet og legger til rette for bruk av naturen også for fremtidige generasjoner. Naturen skal brukes, ikke forbrukes.
Videre at vi har en utbyggingspolitikk som er forankret i det lokale miljøet, tar vare på vår historie selv om den er tilpasset vår tid, næringspolitikk som gir arbeidsplasser i kommunen for kommunens innbyggere uten at vi ødelegger store dyrebare naturområder. Jeg er også for at vi ivaretar Vestbys kystlinje med størst mulig tilgang for allmennheten som stadig blir større med den økende befolkning i vår kommune.
Som ivrig sportsfisker er jeg selvfølgelig også opptatt av at kommunen legger godt til rette for ivaretagelse av alle de laks og sjøørretførende bekkene vi har i vår kommune. De er viktige bidragytere til Oslofjorden.

Av utdannelse er jeg radarspesialist fra Forsvaret, Prosjektingeniør og Driftsøkonom i det sivile liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**