Gjør Nittedal til Fairtrade-kommune

Venstres kommunestyregruppe har att initiativ for å gjøre Nittedal til Fairtrade-kommune.
Fairtrade er den eneste internasjonale merkeordningen som garanterer god handel mellom småprodusenter i u-land og forbrukere i i-land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Interpellasjon i kommunestyret januar 2007:

Fairtrade

Foto: Christoffer Biong

Blant annet garanterer Fairtrade-merket at produsenten i sør får en god minstepris for varene sine, og at det ikke benyttes tvangs- og barnearbeid i produksjonen.

1997 kom den første Fairtrade-kaffen på det norske markedet. I dag finnes også te, bananer, appelsinjuice, ris og sjokolade. Flere produkter kommer etter, som f.eks. sukker, honning, vin og forballer. Fairtrade finnes snart over hele verden. I Norge blir merkeordningen administrert av stiftelsen Fairtrade Max Havelaar Norge.

Konseptet "Fairtrade-kommune" kommer fra Storbritannia, der over 150 byer og steder har fått denne statusen. Fairtrade-kommunene har fått svært stor medieoppmerksomhet, og har gitt merkeordningen Fairtrade et løft ingen kunne drømme om på forhånd. Da den lille byen Garstang oppnådde status som verdens første Fairtrade-kommune i 2000, hadde Storbritannia omtrent det samme vareutvalget som vi har i Norge i dag, og en tilsvarende omsetning. Nå, bare seks år etter, er Storbritannia det store forbildet for de andre landene som har merkeordningen, med omtrent 2000 varer og en omsetning på omtrent 200 millioner pund. Fairtrade-kommunene har dessuten blitt kommuner med stort engasjement for global rettferdighet.

Dersom Nittedal skal bli en Fairtrade-kommune må kommunestyret vedta følgende:

Det må kun handles inn Fairtrade-merket kaffe og te til sentraladministrasjonen, slik at produktene blir tilgjengelige for ansatte og besøkende. Fairtrade-merkede produkter som serveres skal merkes tydelig for alle som forbruker disse varene.
Fairtrade-merkede produkter skal inngå i rammeavtaler for offentlige innkjøp der dette er relevant.
Øvrige kommunale institusjoner må oppfordres til også å handle benytte seg av Fairtrade-merkede varer i sine innkjøp.
Kommunens muligheter for å agere som en etisk innkjøp i alle sine funksjoner må undersøkes.
Arbeide videre for at Nittedal oppnår status som Fairtrade-kommune.

Det er viktig å si at før Nittedal kan bli en Fairtrade-kommune må også butikkene og bedriftene i Nittedal innfri noen krav gitt av Fairtrade Max Havelaar Norge.

På vegne av Venstres kommunestyregruppe vil jeg stille følgende spørsmål til ordføreren:

Vil ordføreren ta et initiativ for å få i gang et arbeid som kan lede til at Nittedal kan bli en Fairtrade-kommune?

Vil ordføreren umiddelbart støtte et forslag der Nittedal kommune har som mål å bli kjent hos innbyggerne og næringslivet, hos leverandører, ansatte og andre lokale myndigheter som en kommune som støtter og fremmer Fairtrade?

Hagan, 23.12.2006
Inge Solli
Gruppeleder Nittedal Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**