Dinosaurene lever!

Frogn Arbeiderparti viser igjen gamle takter.
May Granum og Jan Strømme beskylder Venstre for å være mot utvikling fordi vi vil redde Frogn Nordmark fra nedbygging.
Det minner om et Arbeiderparti som på syttitallet rev gamle trehus i Drøbak, og som gjorde at jeg engasjerte meg i politikken for å være med å redde den delen av miljøet vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Huset i Fardalsvingen var det siste som ble revet, fordi vi måtte ha bredere vei, men i dag er vel alle enige om at den gjenværende trehusbebyggelsen er Frogns største attraksjon og vårt miljøfortrinn nummer ett.
Et par tiår senere ble Storgata til og med snevret inn for å bli miljøgate.

Nå er Ap i gang igjen for å skape “ny utvikling” i bygda vår. Miljøet er heller ikke denne gang en faktor de tar hensyn til. Et næringsområde på størrelse med 100 fotballbaner midt inne i Nordmarka vår skal gi arbeidsplasser og mange nye innbyggere.
Frogns pendlere har imidlertid interessante jobber i hovedstaden, ikke mange av dem vil søke jobb på lager, eller i “logistikkbedrifter”, som ordføreren kaller det. Mer press i Follos heteste boligmarked er det eneste sikre resultat av slik utvikling.

Vi i Venstre ønsker og å legge til rette for næringsutvikling, men vår strategi er å stimulere vekst i Drøbak sentrum ved å forlange næring på gateplan i nybygg og ved å gå imot bruksendring fra næring til bolig i sentrumsbebyggelsen. Videre finnes det mindre tomter sentralt i bygda som kommunene kan tilrettelegge for å tiltrekke kunnskapsbedrifter.

Når gamle Ap-kjemper beskylder Venstre for å kjempe mot “utviklingen” er det som å høre rop fra fortidens dinosaurer. Det er rett at Venstre bekjemper en utvikling som ikke tar miljøhensyn, men vi samarbeider gjerne med både Ap og Høyre for å gjøre bygda vår enda mer tiltrekkende for etablerere som setter pris på miljøkvaliteter.

Terje Johansen
Frogn Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**