Husabøprosjektet — får også et brukerperspektiv

Kommunestyret vedtok enstemmig å satse på Husabøprosjektet. Venstres Tor-Inge Rake var på talerstolen og pekte på det positive med prosjektet og mente at det kunne bli enda bedre om en greidde å engasjere foresatte og elever i planleggingsfasen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Han satte derfor fram et tilleggsforslag om at planene skulle til høring i skolens samarbeidsutvalg. Forslaget fikk enstemmig støtte. Rake sier at dette er i tråd med Venstres politikk der skolen skal satses på, og at foresatte og elever må være medspillere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**