Møter

Her annonseres alle møter som Songdalen Venstre skal holde. På alle møtene blir det enkel servering. Gamle og nye medlemmer og sympatisører er hjertelig velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Møter 2011:

10. Januar Hagebrotvegen 16, Rismyr kl. 18.00.
Årsmøte.

13 Februar Rica Hotel, Grimstad kl. 10.00:
Venstre’s leder Trine Skei Grande taler til fylkesårsmøtet for Agder Venstre. Åpent for alle interesserte.

23 Februar Detaljer følger.
Vedta program for Songdalen Venstre 2011 – 2015.
Medlemmer kan skrive innspill rett inn i dokument på Dropbox.

Andre som vil er velkomne til å komme med innspill. Send disse til:
Ann Osaland eller Jone Nikolai Nyborg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**