Gunnar Kvassheim spør justisministeren

Rogaland Venstres stortingsrepresentant, Gunnar Kvassheim sender i dag et skriftlig spørsmål til justisministeren om vaktberedskapen i Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt. Forslaget til vaktberedskap har blitt møtt med protester fra flere av kommunene i distriktet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Tore Nilsen

Spørsmålet

Mener statsråden at det planlagte opplegget for felles vaktberedskap for kommunene Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal er i samsvar med regjeringens mål om styrking av distriktene og ønsket om en organisering av politiet basert på nærhetsprinsippet?

Begrunnelse

Etter påske er det meningen innføre en ny ordning for politiets vaktberedskap, som innebærer at Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal blir et felles vaktområde. Nyordningen er møtt med sterke reaksjoner i de aktuelle kommunene. Arbeiderpartiets ordfører i Sauda, Laura Seltveit, sier til Haugesunds Avis at hun er fortvila over at det ikke er mulig å få en trygg politiberedskap i østre del av politidistriktet. Avhengig av ferjeavgangene kan det ta inntil to og en halv time å kjøre fra den ene ytterkant av distriktet til en annen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**